Yazar Olma Koşulları

Bu Sözleşme, Yazar tarafından BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR web sitesinde yayınlanmak üzere yazılan ve bundan sonra yazılacak olan yazıların hazırlanması ve kullanımı ile Yazar’ın sorumlu olduğu kategorinin oluşturulması ve kullanımına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

  1. ÇALIŞMA KOŞULLARI

1.1. Sisteme Giriş: Yazar, BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR tarafından kendisine sağlanan kullanıcı adı ve şifreyle yazılarını yükleyeceği sisteme girer. Yazar, bu kullanıcı adı ve şifrenin kendisine özel olduğunu ve kimseyle paylaşmayacağını taahhüt eder.

1.2. Kategori: Yazar BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR web sitesinde bu sözleşmenin başında belirtilen kategoride yazılarını gireceğini taahhüt eder.

1.3. Yazı Sayısı: Yazar, BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR web sitesinde yayınlamak üzere kendi kategorisinde başvuru formunda belirttiği aralıklarla yazı girişi yapacağını taahhüt eder.

1.4. Yazıların Yüklenme Zamanı: Yazar, yazılarının bu sözleşmenin başında belirtilen Yazı Yayınlanma Günleri’nde yayınlanacağını göz önüne alarak, yazılarının yayına hazır son halini anlaşılan yayınlanma gününden en az 1 gün (24 saat) önce, kendisine ait kullanıcı adı ve şifresiyle BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR web sitesine yükleyeceğini kabul eder.

1.5. Yazarın Diğer Kategorilerdeki Yazıları: Yazar kendi kategorisinde giriş yapmakla yükümlü olduğu yazı sayısını sağladığı sürece, diğer kategorilerde de dilerse yazı yazabilir. Bu durumda Yazar söz konusu kategorinin sahibi olan kişiyle, söz konusu yazının kategori içeriğine ve vizyonuna uygunluğu konusunda koordineli bir çalışma yapar. Söz konusu kategorinin bir sahibi olmaması durumunda Yazar BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR editörleriyle koordineli bir çalışma yapar.

1.6. Üçüncü Şahısların Yazarın Kategorisindeki Yazıları: Zaman zaman 3. kişiler veya BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR grubundaki diğer yazarlar da Yazar’ın sorumlu olduğu bölümde yazılarının yayınlanmasını talep edebilirler. Bu durumda söz konusu yazıların kategori içeriğine ve vizyonuna uygunluğunu denetleme yükümlülüğü Yazar’a aittir. BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR ya da Yazar, Yazar’ın kategorisinde yazı yazan 3. kişinin isim ve soyadının yazının uygun bir yerinde yer almasını ya da 3. kişinin talep etmesi halinde bu yazının “isimsiz” olarak yayınlanmasını sağlamakla yükümlüdür.

1.7. Gizlilik: Yazar, BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR’da girişi yapılacak yazıları, ele alınacak konuları, röportaj yapılacak kişileri ve yayınlanacak fotoğrafları, yayınlanmadan önce hiç kimseyle paylaşmayacağını ve kurum içi yazışmalar dahil tüm çalışma ve faaliyetleri kurum dışındaki şahıslarla paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

1.8. Ücret: Yazar, BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR web sitesinde yayınlanan yazılar karşılığında herhangi bir telif ücreti, lisans ücreti, vb. nam altında bir ücret talep etmeyeceğini taahhüt etmiştir.

1.9. Yazıların Yazar Tarafından Başka Mecralarda Yayınlanması: Yazar, BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR web sitesinde yayınladığı yazılarını aynen ve bütünüyle başka elektronik ya da basılı medya yayın vasıtaları ile kullanmak için BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR’da yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta (15 gün) beklemeyi taahhüt eder. Yazarın herhangi bir zaman, tanıtım ya da duyuru amacıyla, BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR’daki yazısının sadece ilk paragrafını kullanıp BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR web sitesine link vererek veya kaynak göstererek alıntı yapma hakkı saklıdır. Yazar kendi bölümünde yazılarını kullandığı 3. kişileri de bu konuda bilgilendirecektir. Yazar, basılı medyada kullanacağı yazısı için BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR’dan izin almakla yükümlüdür.

1.10. Yazıların BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR Tarafından Başka Mecralarda Yayınlanması: Yazar, BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR’da yayınlanmak üzere elektronik ortam üzerinden teslim ettiği veya BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR sitesine girişini yaptığı yazıların BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR yöneticileri tarafından başka bir yayın kuruluşunda (elektronik/basılı) kaynak göstermek şartıyla kullanımına izin vermiştir. Yazar yazılarını kullandığı 3. kişilerden de bu izni almakla yükümlüdür.

1.11. Yazıların Kontrolu: Yazar tarafından sisteme girilen yazılar, BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR editörleri tarafından kontrol edilerek yayına alınır. BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR, Yazar’dan izin almaksızın yazının içeriği ya da yazı içeriğinde kullanılacak resim ve fotoğraflar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahip değildir. Ancak BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR’un gerek yazım ve imla hatalarına ilişkin düzenleme yapma hakkı gerekse de sayfa düzen ve yapısını bozacak fotoğraf ve resimleri kullanmama hakkı saklıdır.

1.12. Reklam ve Barter: Yazar sorumlu olduğu bölüme BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR’a önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak ve BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR’un reklam politikasına uygun davranmak koşuluyla reklam ve barter alma hakkına sahiptir. Reklam ve barter çalışmalarından Yazar ve BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR’un ne şekilde pay alacağı ve diğer reklam ve barter koşulları BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR Reklam Politikası dokümanında belirtilmiştir. BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR’un makul ve haklı gerekçelerle alınacak reklam ya da barterı kabul etmeme hakkı bulunmaktadır.

1.13. Yazıların Sorumluluğu: Yazar bölümünde yayınlanan kendisine ait yazıların içeriğinden sorumludur. Yazarın bölümünde, üçüncü kişinin yazması durumunda, sorumluluk yazının sahibine aittir. Yazar, bölümünde yayınladığı kendi yazılarla ilgili olarak üçüncü kişilerden gelebilecek taleplerden ve bu nedenle çıkması olası uzlaşmazlıklardan ve doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluklardan tümüyle sorumlu olacağını, üstlenmiş olduğu bu sorumluluk çerçevesinde, BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR’a veya editörlerine yöneltilebilecek her türlü hak ve/veya talepleri üstlenip, ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Yazar, kendi hazırladığı ve yayına koyduğu yazıların ve kullandığı fotoğrafların kendi yanında çalışan kişiler dahil üçüncü şahısların telif haklarını ihlal etmediğini, yazılar ile ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından telif haklarının ihlal edildiği iddiası ile BLOGGERLAR PAYLAŞIYOR’a bir husumet yöneltilmesi halinde Yazar tüm yargılama giderlerini ve hüküm verilmesi halinde mahkemenin hükmedeceği tüm tazminatları ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Yazarın bölümünde üçüncü kişinin yazması durumunda, üçüncü kişinin yazdığı yazıların ve kullandığı fotoğrafların tüm sorumluluğu ilgili üçüncü kişiye ait olacaktır.

1.14. Kanuni Yükümlülük: Yazar, bölümünde yayınladığı yazıların yasaların emredici hükümlerine uygun olduğunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklere ve diğer mevzuata aykırı olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

2.1. Sözleşmenin Feshi: Yazar veya Bloggerlar Paylaşıyor web sitesi bu sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin en az 15 gün öncesinden bildirimde bulunmak kaydıyla feshetme hakkına sahiptir.

2.2. Yazar, Bloggerlar Paylaşıyor Yazarı olduğunu kendi web sitesinin ana sayfasında sitenin logosu koyarak siteye yönlendirme yapmayı kabul eder.

2.3. Yetkili Mahkeme: Taraflar arasında bu Sözleşme ile ilgili bir ihtilaf doğduğu takdirde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

2.4. Tebligat: Bu sözleşme ile ilgili tüm uyarılar başvuru formunda belirtilen e-posta adreslerine yapılır. Bu adreslere yapılan tebligatın yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddia edilemez ve tebellüğ edilmese dahi geçerli tebligatın hukuki sonuçlarını doğurur. Taraflar e-posta adresi değişikliklerini birbirlerine yazılı olarak bildirirler. Taraflar tebligatın e-posta yolu ile yapılacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 

Toplam Ziyaret: 1289 ,
Yazıyı nasıl buldunuz?
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir